Endometrios

Endometrios är en vanlig sjukdom bland kvinnor med svåra menssmärtor. Med rätt behandling kan den kroniska sjukdomen allt som oftast bli hanterbar. Det uppskattas att var tionde kvinna i fertil ålder har endometrios. I Sverige motsvarar det omkring 200 000 personer.

Endometrios

Endometrios är en vanlig sjukdom bland kvinnor med svåra menssmärtor. Med rätt behandling kan den kroniska sjukdomen allt som oftast bli hanterbar. Det uppskattas att var tionde kvinna i fertil ålder har endometrios. I Sverige motsvarar det omkring 200 000 personer.