Endometrios

Endometrios

Endometrios är en vanlig sjukdom bland kvinnor med svåra menssmärtor. Med rätt behandling kan den kroniska sjukdomen allt som oftast bli hanterbar. Det uppskattas att var tionde kvinna i fertil ålder har endometrios. I Sverige motsvarar det omkring 200 000 personer.

Mer inom ämnet

Wellness shop

Läs mer om endometrios

ENDOMETRIOS

200 000 drabbade av kvinnosjukdomen