Bevisat: Mer sex – senare klimakterium

Mängden sex påverkar när kvinnan hamnar i klimakteriet

Publisert:
Mängden sex tycks påverka huruvida kvinnan går in i övergångsåldern tidigt eller sent.
Mängden sex tycks påverka huruvida kvinnan går in i övergångsåldern tidigt eller sent.

Det tycks finnas ett direkt samband mellan mängden sex och sannolikheten för när en kvinna kommer i klimakteriet. Ju mer sex, desto senare går kvinnan in i övergångsåldern.

Klimakteriet, även kallad menopausen, inträffar normalt i 45- till 55-årsåldern. Men kvinnor lever oftast betydligt längre än så. I Sverige är medellivslängden för kvinnor drygt 84 år. Förutom vi människor finns det bara fyra andra arter, samtliga tandvalar, där honorna överlever klimakteriet på liknande sätt som människan.

På så sätt har menopausen varit något av en gåta för forskarna. I dag är de dock tämligen eniga om att poängen med denna övergångsålder är att kvinnan på så sätt kan investera mer i sin egen familj, och då framför allt i sina barnbarn. Att ha en aktiv mormor i närheten ökar barnbarnets chanser, helt enkelt.

Men vad avgör om en kvinna går in i klimakteriet tidigt eller sent?

Sexfrekvens

För att ta reda på mer utgick forskare vid University College London från en amerikansk studie med uppgifter från 2936 kvinnor.

Vid det första intervjutillfället var kvinnorna i genomsnitt 45 år gamla. En majoritet hade en eftergymnasial utbildning och två barn. 78 procent av dem hade en partner, varav de allra flesta (68 procent) levde tillsammans med sin partner.

Kvinnorna fick också svara på hur ofta de hade haft sex med en partner under de senaste sex månaderna, samt huruvida detta sex innefattade samlag, oralsex och/eller sexuella smekningar. Därutöver fick kvinnorna dessutom ange hur ofta de hade stimulerat sig själva. En majoritet av kvinnorna (64 procent) uppgav att de hade sex varje vecka.

Sedan följdes kvinnorna i tio år. Vid studiens början hade ingen gått in i klimakteriet, något som i genomsnitt inträffade när kvinnorna var 52 år gamla. Men det var inte slumpartat vid vilken ålder kvinnorna gick in i menopausen. Mängden sex hade betydelse.

Det visade sig nämligen att det var nio procent mindre sannolikt att en kvinna som hade sex varje vecka gick in i övergångsåldern vid varje given ålder, jämfört med en kvinna som "bara" hade sex en gång i månaden. På motsvarande vis var sannolikheten för menopaus bland kvinnor som hade sex en gång i månaden 19 procent lägre, jämfört med kvinnor som hade sex mer sällan än så.

Kroppen väljer

"Resultatet tyder på att om en kvinna inte har sex, om det inte finns någon chans till en graviditet, så 'väljer' kroppen att inte investera i ägglossning, eftersom en sådan vore meningslös", säger en av forskarna bakom studien, Megan Arnot vid University College London, i ett pressmeddelande.

En uppenbar "kostnad" med ägglossning, skriver forskarna, är det faktum att kvinnans immunförsvar försämras, vilket gör henne mer sårbar för infektioner. Om det ändå inte finns chans till en graviditet, är det lika bra att investera den energi en ägglossning kräver på annat håll, som i sina barnbarn, tycks alltså naturen resonera.

I den aktuella studien, som publiceras i Royal Society Open Science, kontrollerade forskarna resultatet med hänsyn till en rad andra faktorer, såsom östrogennivåer, övervikt, utbildning, etnicitet, rökning samt ålder vid första menstruationen. De undersökte också huruvida exponering av manliga feromoner bland dem som var sammanboende med sin partner fördröjde menopausen. Något sådant samband hittade dock inte forskarna.

Utforska Wellness

Om skribenten