Vardagsmotion – viktigare än träning?

  • Joanna Górecka
Publisert:
Ta trappan i stället för hissen i dag?
Ta trappan i stället för hissen i dag?

Att sitta sägs vara den nya röka.
Men det finns inga dämpande plåster som kan hjälpa oss att fimpa stillasittandet – vi måste helt enkelt röra på oss mer och att vardagsmotionen är viktigare för vår hälsa än träningspassen.
Men hur ska man få till den där viktiga rörelsen i sin vardag?

Studie efter studie visar att vi rör oss för lite, trots att vi mycket väl vet att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar livskvalitet, kognition och minne. Det minskar även risken för förtida död. Sanna Siljeholm, allmänläkare på Doktor24, menar att de goda effekterna av regelbunden vardagsmotion märks snabbt.

– Det finns ett starkt positivt samband mellan aerob kapacitet och kognitiv funktion, exempelvis mätbart förbättrade minnesfunktioner efter ett års regelbunden fysisk träning. Annan mätbar förbättring är förbättrad koncentrationsförmåga, förbättrad sömnkvalitet och minskade depressiva symtom.

Att stå eller gå under dagen har visat sig vara bättre för hälsan än att varva sittandet med skuldmedvetna, kompenserande träningspass. Enligt forskning från KI med data från över 4 000 svenska män och kvinnor löper personerna med stillasittande fritid en betydligt högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, även om de tränar två gånger i veckan. Människan är byggd för en aktiv livsstil. Men hur ska man få till den livsviktiga rörelsen om vardagen tycks utformad för att sitta platt framför en dator?

Minst 10 000 steg om dagen

Ett sätt att aktivera sig är att hålla koll på siffrorna. Gå minst 10 000 steg om dagen. Att gå över 10 000 steg har dokumenterad effekt av att stärka hjärta, kärl och lungor. Andvänd olika transportsträckor som träning. Sanna Siljeholm menar att ett bra sätt är att dra nytt av sin vardag istället för att se den som ett hinder och påminner om klassiska tips som kan göra under för hälsan:

– Ett sätt att öka rörelsen i vardagen är att minska tiden du sitter stilla och istället öka vardagsrörelsen. Du kan röra dig mer genom att ta trapporna istället för hissen, gå av bussen eller tåget en hållplats tidigare, cykla istället för att ta bilen. Promenera med barnen till skolan. Har du ett stillasittande kontorsarbete kan du variera din arbetsställning genom att använda ett höj- och sänkbart skrivbord. Man kan också anpassa arbetsplatsen så man måste röra sig ibland.

Många rörelser i vardagen kanske man inte tänker på, men även städning, trädgårdsarbete eller när du går och handlar är aktiviteter som bidrar till vardagsmotionen.

Hur farligt är stillasittande?

Hur var det då, med den nya rökningen – sittandet? Sanna poängterar att själva sittandet inte nödvändigtvis är så farligt som det utmålas.

– Senaste forskningen talar faktiskt emot att det är farligt att sitta still – så länge man når den rekommenderade nivåerna av aktivitet. De forskningsresultat som pekade på att sitta still framför teven var hälsofarligt har enligt vissa forskare mer att göra med sammanhanget, troligen för att stillasittande vid TV:n förknippas med ohälsosam mat och dryck. Evidensen tyder således på att stillasittandets negativa inverkan på hälsan tycks vara överdriven så länge en individ når de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet.

Hon avslutar:

– Kunskapsläget är inte helt klart hur farligt stillasittandet i sig är, så länge man får sin vardagsaktivitet och motion. De vanor som är kopplade till stillasittandet har troligen också betydelse, exempelvis om man sitter framför teven och äter skräpmat.

Regelbunden fysisk aktivitet kan man minska risken för flera sjukdomar:

  • Hjärt-kärlsjukdomar - tex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke
  • Typ 2 diabetes, fetma
  • Cancer, t ex tjocktarms- och bröstcancer
  • Fall- och benbrott, t ex höftfraktur
  • Psykisk ohälsa, t ex demens, nedstämdhet och ångest

Källa: Sanna Siljeholm, Doktor24

ANNONS

Fynda kläder, skor och allt till träningen på Nikes vinterrea!

Nike (Extern länk)

Wrist weight 2x1,5kg – Black

Casall

Wrist weight 2x1,5kg – Black

399,00 kr

Tillfälligt slut

Wellness shop

Utforska Wellness

Om skribenten

  • Joanna Górecka