Quicktest

Hemmatest - Vaginalt pH

Mer information

Upptäck obalans i den vaginala bakteriefloran med ett pH-test Bakterier i slidan finns hos alla kvinnor, vanligtvis dominerar mjölksyrebakterierna som ger en sur miljö i slidan. Detta ger ett skydd då de flesta bakterierna inte trivs i denna miljön. Om balansen ändras så kan det leda till att oönskade bakterier växer till sig. Vid bakteriell vaginos har det blivit en obalans i bakteriefloran och de anaeroba bakterierna har förökat sig och blivit dominerande. Symptom på bakteriell vaginos kan vara illaluktande flytningar som är tunna, grå, vita eller grönaktiga. Ett vaginalt ph test kan användas för att tidigt upptäcka obalans i den vaginala bakteriefloran, något som de flesta kvinnor drabbas av. Quicktest självtest för vaginalt pH-värde med vaginal provtagningspinne är en snabb torrkemikaliemetod för semikvantitativ detektering av vaginalt pH-värde hos kvinnor. Ett förhöjt pH-värde är ofta förknippat med bakteriell vaginos. Läkare bör alltid kontaktas vid obehag i underliv eller vid andra vaginala besvär.