Quicktest

Hemmatest - Sköldkörteltest

Mer information

Testa sköldkörteln hemma 95,5% tillförlitligt - Sveriges mest sålda sköldkörteltest - gör testet hemma & få svar direkt! Hur mår din sköldkörtel? Känner du dig trött, hängig, yr eller orkeslös, kanske har du svårt för att gå ner i vikt? Dina vänner och familj har kanske noterat att du har förändrats? Det kan det bero på en obalans i din sköldkörtel. Du är inte ensam - det är en av våra vanligaste folksjukdomar. Vårt test kan ge dig svar på varför du mår som du gör. Om din sköldkörtel är underaktiv så påverkar det nivån av hormonet TSH i ditt blod. Tidigare kunde dessa test endast göras på vårdcentral men tack vare ny teknik kan du nu själv kolla och få svar på några minuter. Vårt sköldkörteltest görs genom ett enkelt och smärtfritt stick i fingret. På bara några minuter får du ett tillförlitligt och tydligt besked om du har en underaktiv sköldkörtel. Testet visar positivt när TSH-nivån är högre än 5μIU/ml. Sköldkörteltestet från Quicktest är mycket säkert och tillförlitligt, dessutom är det  CE-märkt . Tekniken har använts i sjukvården i ca 10 år för att snabbt och enkelt upptäcka förändringar av sköldkörtelfunktionen hos patienter. Mer information om hur Quicktests sköldkörteltest går till hittar du i manualen. Varför ska jag göra ett sköldkörteltest?  Det kan vara svårt att upptäcka en sköldkörtelsjukdom enbart utifrån dess symptom då de vanligaste symptomen är väldigt allmänna. Men med ett sköldkörteltest får du ett klart besked på om du din viktpendling/trötthet/håglöshet/yrsel beror på en rubbning av sköldkörteln eller ej. Det innebär att du lättare kan söka vård och få rätt behandling, vilket är viktigt då några sköldkörtelsjukdomar kan ge allvarliga komplikationer.   Vanliga frågor Är självtester verkligen säkra? Ja absolut. 90% av vår tillverkning är för professionell sjukvård och diverse laboratorium, våra självtester härstammar egentligen bara från dessa och är i princip samma. En viktigt sak som skiljer dem åt är att manualerna för våra självtester är kraftigt förenklade och därmed anpassade för de utan medicinsk utbildning. Dock ställs det samma hårda krav på funktion, säkerhet, tillförlitlighet och EU-direktiv för IVD-tester. Du får alltså ett självtest som möter samma hårda krav som sjukvårdstester. Hur vanligt är det att göra självtester? Det är vanligt och vanligare blir det. Vi har skickat ut över 50 000 tester, bara i Sverige. Många har faktiskt fått hjälp efter de har utfört ett självtest och fått ett positivt svar. Ta alltid foto på ett positivt resultat, det kan vara bra information för din läkare. Hur säkra och tillförlitliga är era självtester jämfört med att göra test på vårdcentral? Våra tester är tillförlitliga, det är dock viktigt att förstå hur testerna fungerar och vad som skiljer från t.ex laboratoriumprov. Enkelt uttryckt fungerar det så här: Det finns olika typer av självtester, oavsett typ av test krävs en kroppsvätska; en del kräver blod, en del urin, saliv och vissa sekret från t.ex vagina. När kroppsvätskan kommer i kontakt med testet sker en reaktion och ett resultat visas - positivt eller negativt. Ett test som visar positivt eller negativt resultat kallas kvalitativa tester, du får alltså ett ja eller nej. Testen är ”förprogrammerade” med ett så kallat gränsvärde, är resultatet över eller under ett förutbestämt värde visar testet positivt. Gränsvärdet är bestämt av WHO (Världshälsoorganisationen). Ett laboratoriumtest ger ett kvantitativt svar, dvs du får ett värde. Våra tester ger alltså positivt eller negativt baserat på ett gränsvärde fastställt av WHO. Ett laboratorium ger ett värde, t.ex 7μIU/ml. Vårt test hade, i detta fall, istället visat positivt. Laboratorium ger ett värde. Ska era självtester användas för att ställa diagnos? Nej. Våra tester används inte för att ställa diagnos, de används för att ge en indikation. Det är alltid läkare som ställer diagnos, detta görs ofta efter diverse prover samt kliniska undersökningar. Varför ska jag använda ett självtest? Det finns många svar på den frågan. De flesta av våra kunder upplever att våra tester har resulterat i att de äntligen fått hjälp av primärvård, när ett test indikerar för att något inte står rätt till så upplever många att de enklare får den hjälp de faktiskt har rätt till. Fota därför alltid resultatet om det är positivt och ta med till läkare. Hur garanterar ni säkerhet/tillförlitlighet? Genom att följa samtliga direktiv som krävs för CE-märkning. Detta betyder bl.a att vi har tillsett att manualer etc är enkla att förstå - även för de som inte har medicinsk utbildning. Våra tester är dessutom tillverkade i Europa, detta ger konsument en extra trygghet då regelverket för dessa tester är omfattande. Publiceringsinformation Faktagranskad 2022-03-17 av Leg Läkare Fredrik Lönnqvist Leg Sjuksköterska