Quicktest

Hemmatest - Mellan hälsokollen

Mer information

Med Mellan Hälsokoll får du möjlighet att testa för några av våra vanligaste sjukdomar och tillstånd. Känner du dig trött, hängig och allmänt låg? Då kan detta kombinationspaket vara något för dig. Järnbrist-testet visar om du har låga nivåer av ferritin. Ferritinnivån är viktig, det är dina järndepåer och om dessa är låga leder det ofta till trötthet, huvudvärk, nedstämdhet men även många andra symptom. Sköldkörtel-testet visar på om din sköldkörtel är underaktiv vilket är ganska vanligt. Problem med sköldkörteln kallas faktiskt vår "dolda folksjukdom". Utöver dessa populära tester får du även ett D-vitamintest, låga nivåer av vitamin D är mycket vanligt, speciellt för oss som bor i norra delarna av Europa där solen står lågt under stora delar av året. Diabetestestet är ett enkelt urinprov, testet reagerar på glukos och ketoner i urin. Genom att avläsa färgen på teststickan får du besked på bara någon minut Faktagranskad 2021-02-13 av Leg Läkare Fredrik Lönnqvist Leg Sjuksköterska