Quicktest

Hemmatest - Covid-19 Superpack

Mer information

Covid 19 Antigentest 12-pack Detta paket innehåller 12 självtester, perfekt om du vill testa fler i familjen eller inför en sammankomst. Det är precis samma test som vårt vanliga Covid-19 Antigentest, den enda skillnaden är antalet självtester. Testet utförs med en så kallad nasal svabbning, därefter placeras svabben i en speciell vätska som sedan droppas i en testkassett. Efter några minuter avläser du resultatet med över 98% tillförlitlighet. Våra covid 19 antigentester är tillverkade i Europa (Frankrike) och våra tester bär CE märkningen med nummer 0483 vilket betyder att tillverkning etc uppfyller de stränga krav som ställs på IVD-tester. Faktagranskad 2021-01-05 av: Leg Läkare  Fredrik Lönnqvist  Leg Sjuksköterska Therese Hultberg