Natur & Kultur

Ta tillbaka ditt liv, 2 utg

Mer information

Utkom 15 februari 2021 Av Barbara Olasov Rothbaum, Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree och Sheila A.M. Rauch. Översatt av Kristoffer Pettersson Om du har upplevt en eller flera traumatiska händelser och utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, så kan du behöva hjälp med att återhämta dig från symtom som flashbacks, mardrömmar och lättskrämdhet. Behandlingsmetoden prolonged exposure, en form av kognitiv beteendeterapi, har visat sig vara en hjälpsam behandling för alla former av trauman. Om du har upplevt en eller flera traumatiska händelser och utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, så kan du behöva hjälp med att återhämta dig från symtom som flashbacks, mardrömmar och lättskrämdhet. Behandlingsmetoden prolonged exposure, en form av kognitiv beteendeterapi, har visat sig vara en hjälpsam behandling för alla former av trauman. Den är vetenskapligt prövad under de senaste 30 åren och rekommenderas som förstahandsval vid ptsd. Författarna till denna arbetsbok har alla en djupgående kunskap om och klinisk erfarenhet av området. Ta tillbaka ditt liv riktar sig direkt till dig som varit med om en eller flera traumatiska händelser och fått diagnosen ptsd. Boken ska användas i en behandling där du samarbetar med din terapeut. Arbetsboken vägleder dig i att under trygga förhållanden stegvis möta minnesbilder och bearbeta de upplevelser som är kopplade till traumat – och att successivt återta ditt liv. På bokens hemsida finns formulär och  arbetsblad för nedladdning. Svensk fackgranskning av Maria Bragesjö, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och utbildare i prolonged exposure. Barbara Olasov Rothbaum är professor i psykiatri vid Emory University School of Medicine. Edna B. Foa är professor i klinisk psykologi med inriktning mot psykiatri vid University of Pennsylvania. Elizabeth A. Hembree är biträdande professor i psykologi med inriktning mot psykiatri vid University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine. Sheila A.M. Rauch är professor i psykiatri vid vid Emory University School of Medicine.