Utmattning

Om du varit väldigt stressad av olika skäl under en lång tid kan du drabbas av utmattningssyndrom. Symtomen tar sig nästan alltid uttryck kroppsligt och psykiskt. På Wellness kan du läsa om symtom – och behandling.

Utmattning

Om du varit väldigt stressad av olika skäl under en lång tid kan du drabbas av utmattningssyndrom. Symtomen tar sig nästan alltid uttryck kroppsligt och psykiskt. På Wellness kan du läsa om symtom – och behandling.