PDT - så fungerar klassisk psykodynamisk terapi

Publisert:

Nära hundra år gammal tillhör psykodynamisk terapi fortfarande våra mest klassiska behandlingsformer för mental ohälsa.
– Till skillnad från KBT ligger fokus inte på symptomen utan på de inre konflikter som är orsaken, säger psykologen Suzan Mobarke Hall.

Med rötterna i Sigmund Freuds psykoanalys har PDT – psykodynamisk terapi – utvecklats till en modern form av samtalsterapi.
– PDT ser psykisk ohälsa som ett resultat av inre konflikter, motstridiga önskningar, drifter och krav som vi har inom oss, säger psykologen Suzan Mobarke Hall. Här handlar det om att få insikt och förståelse kring vad som orsakar symptomen. Om KBT är här och nu så är PDT nu och då. Man går tillbaka i tiden och tittar på tidigare erfarenheter, många patienter tenderar att hamna i barndomen.

Så funkar behandlingen

– PDT har ofta längre behandlingar än exempelvis KBT och är en mer självledd terapi, du ska självständigt hitta svaren på dina frågor och terapeuten fungerar mer som en vägledare. Det mest centrala i behandlingen är att tillsammans med psykologen kartlägga dina inre konflikter och identifiera det omedvetna för att försöka förstå dig själv. Du får inte alla svaren på ett silverfat, istället ska du komma till insikterna själv.

Effektiva behandlingsområden

– Det finns evidens på att PDT hjälper mot ångest och depression, men man kan även se stöd för bland annat ätstörningar och symtomatiska symptom. PDT lägger stor vikt på mänskliga relationer och då blir det ofta fokus på tidiga de relationerna i livet, så som föräldrar och syskon. Man försöker förstå vart det inte blev bra och varför man inte mår bra. Man försöker även titta på omedvetna konflikter, så som din relation till dig själv och relationer till andra.

För- och nackdelar

– Om du söker något tydligt strukturerat – råd, tips och hemuppgifter –kanske detta inte är ditt första alternativ. Vill du vara mer fri i samtalet och ha en öppenhet att tala saker som hänt långt tillbaka i tiden så är detta fördelaktigt. PDT kräver mer tid och fler sessioner, även om det kommit korttidsbehandlingar på senare tid som brukar ligga på runt sex samtal.

För vem passar det?

– Någon som vill prata mer fritt. I andra terapiformer blir du tydligare ledsagad av psykologen, här hoppar man friare mellan ämnen.
PDT passar den som är villig att lära känna sig själv bättre, associera friare och avtäcka inre konflikter. Jag tycker personligen att det är viktigt att man vänder sig till någon med psykologlegitimation, det är en kvalitetsstämpel på att din behandlare genomgått utbildning och praktisk tjänstgöring. De har tystnadsplikt och det journalförs. Samtidigt är det individuellt för varje patient, du kanske hittar en coach som du klickar jättebra med. Att man förstår varandra är kanske det viktigaste.

https://app.tipser.com/pos/inventory/5f60a95e92865f0001fe6f2e

Utforska Wellness

Om skribenten