ACT – nya terapiformen som alla älskar

Publisert:

Acceptera ditt lidande, förändra dina tankar och känslor – det är ingen slump ACT blivit en av vår tids mest populära terapiformer.
– Man brukar kalla det för tredje vågens KBT, säger psykologen Suzan Mobarke Hall.

ACT – en förkortning för acceptance and commitment therapy – handlar lika mycket om förändring som att förlika sig med tillvaron.

– I KBT försöker man förändra tankar, känslor och beteenden som är problematiska, här handlar det om acceptans för att stå ut med livet, säger Suzan Mobarke Hall.

Grundtanken är att problematiska tankar och känslor inte är så farligt, det går att förlika sig med och på samma gång leva ett lyckligt liv. Samtidigt är terapiformens mål att läka det som smärtar.

– Man ska inte bara acceptera att man mår dåligt och leva med det. Det handlar om att lära sig att förhålla sig till det som inte går att förändra, då kan du skapa energi och utrymme att göra något åt det som går att förändra. Sedan innehåller ACT existentiella inslag där du kartlägger dina grundvärderingar och hur du vill leva ditt liv.

https://app.tipser.com/pos/inventory/5f60a95f92865f0001fe7269
Suzan Mobarke Hall
Suzan Mobarke Hall
 • Så funkar behandlingen
  – Man använder väldigt mycket språket för att avväpna och avdramatisera sina tankar, lära sig betrakta sina känslor och se dem som förslag istället för sanningar. Identifiera hur man tänker och pratar med sig själv. Andra centrala inslag är att jobba med acceptans-strategier och mindfulness. Att vara här och nu, inte bli så upptagen med vad som varit eller vad som kommer komma.
 • Effektiva behandlingsområden
  – Forskning visat att det är effektivt mot stress, smärta och depression, men också problematik som ångest och ätstörningar. När jag personligen träffar patienter har jag märkt att ACT har stor genomslagskraft mot ångest, oro och smärta. Oron får finnas med och sitta på ena axeln, men vi låter det inte vara sanningen, det är faktiskt bara ett antagande att livet kommer gå åt skogen imorgon.
 • För- och nackdelar
  – ACT kan också vara användbart i livet i stort. Det existentiella inslagen gör att du kan bredda det till mycket och använda teknikerna i alla möjliga aspekter och situationer i livet. Nackdelen är att det kanske är uppförsbacke att skifta perspektivet till acceptans i början.
 • För vem passar det?
  – Många patienter vill bli av med sin ångest och sina känslor, men det är omöjligt, ångest och känslor är en del av oss. ACT passar de som är mottagliga för den tanken och köper det konceptet. Viktigt att komma ihåg: detta tankesättet är inte motsatsen till förändring, det är en förutsättning för att förändra saker och ting. Som behandlare är det viktigt att förmedla att du ska inte bara stå och le i den sorg eller oro där du befinner, men det behöver börja med acceptans.
https://app.tipser.com/pos/inventory/5f60a95f92865f0001fe70b4

Utforska Wellness

Om skribenten

Granskad av

 • Suzan Mobarke Suzan Mobarke  legitimerad psykolog på Mindler. Suzan har erfarenhet inom klinisk psykologi och organisationspsykologi.