Börja träffa en psykolog – hur går man tillväga?

Publisert:

Han har haft ångest, depression och sömnångest under lång tid men först nu vågat erkänna det. Men hur ska man gå tillväga för att ”träffa en psykolog”. Psykologen Suzan Mobarke på Mindler svarar på läsarnas frågor.

Läsarfråga:

Hej!

Jag har under lång tid haft ångest och depression, men det är först på senare tid jag faktiskt insett det och framförallt kanske vågat erkänna det. Jag är en högpresterande person, som ställer stora krav på mig själv och på min omgivning. Och har alltid levererat på topp i både universitetet och på jobbet. Karriären har gått starkt uppåt och det är många som är beroende av och litar på att jag levererar - både på jobbet med också på hemmaplan med att ordna husrenoveringen, planera semestrar och ordna midsommar-festen m.m.

Ångesten har kommit i perioder, där djupa dalarna är väldigt tunga. Det är kanske därför jag aldrig riktigt insett att det varit ett problem, eftersom alltid blir bra igen lite senare...

Mitt största problem som blivit väldigt tydligt under senaste pandemiåret är sömnångesten. Jag vill verkligen inte sova och hela min kropp skakar på kvällarna när det är läggdags. Det är så starkt förknippat med ekorrhjulet att gå upp och jobba stenhårt i flera timmar utan raster mer än för lunch. Sedan kvällsmat och andra måsten fram tills det är dags att lägga sig igen. Det har blivit många sömnlösa nätter och det är inte ovanligt att jag somnar i sängen eller soffan av utmattning runt 04 för att sedan väckas av larmet bara några timmar senare. Jag vet inte riktigt vad jag kan göra för att få bukt med det här. Tipset om att ”träffa en psykolog” är lite för abstrakt för mig. Kan man bara ringa upp första bästa och sen blir det bra? Det finns så många träffar vid en snabb googling, och det är inte tydligt eller konkret nog för mig om vad som är bra eller vad som är rätt att göra.

Det inte är mycket till frågor som jag ställer, utan kanske mer ett första steg för att få lite rådgivning i hur man kan gå vidare.

Suzan svarar:

Hej!

Du har tagit ett stort steg genom att våga erkänna för dig själv att du besväras av ångest, nedstämdhet och problem med sömnen. I och med att du, som du själv skriver, inte ställer konkreta frågor om hur du ska hantera ditt mående så ska jag inte heller ge dig oombedda råd. Istället ska jag fokusera på att beskriva hur du kan gå tillväga för att få professionellt stöd och hur det stödet kan se ut. 

Jag förstår att det kan vara svårt att veta hur det går till att träffa en psykolog när du aldrig gjort det tidigare. Psykologisk behandling är ett övergripande begrepp för alla de metoder som bygger på psykologin som vetenskap.

Psykoterapi

Psykoterapi är kanske den mest välkända metoden och innebär att de psykiska besvären behandlas genom samtal med en professionell person, ofta en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Legitimerad psykolog och psykoterapeut är skyddade yrkestitlar, vilket innebär att de utfärdas av Socialstyrelsen som kontrollerar att yrkesverksamma har en tillräcklig utbildning och erfarenhet. Skyddade titlar skiljer sig från icke skyddade titlar som t.ex. coach och terapeut, som vem som helst kan kalla sig för. Psykologer och psykoterapeuter hör till hälso- och sjukvården och har därför tystnadsplikt. De står också under samhällets tillsyn och kan granskas och anmälas till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) om en patient upplever sig ha blivit felbehandlad. Detsamma gäller inte för coacher och terapeuter. Du kan vända dig till Socialstyrelsen för att kolla upp om behandlaren du planerar att prata med har en skyddad titel.

Psykologen Suzan Mobarke svarar på Wellness läsarnas frågor.
Psykologen Suzan Mobarke svarar på Wellness läsarnas frågor.

Olika inriktningar

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapi. Några av de vanligaste är kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) och interpersonell terapi (IPT). Inriktningarna skiljer sig åt vad gäller teorier och förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår, vidmakthålls och behandlas. 

Du kan gå i psykoterapi ensam, i grupp, tillsammans med dina eventuella barn, partner eller andra familjemedlemmar. Psykoterapi kan ske via fysiska träffar eller erbjudas via nätet genom videosamtal, chatt eller internetbaserade program. Att gå i terapi ensam är vanligast och jag ska därför beskriva hur det kan gå till och inom ramen för KBT, då KBT ofta rekommenderas som förstahandsbehandling av Socialstyrelsen. 

Så går KBT-terapi till

Ditt första besök hos psykologen är ett bedömningssamtal. Bedömningen sträcker sig ofta över fler samtal än ett och går ut på att psykologen ställer frågor till dig för att ringa in varför du söker hjälp, vilka symtom du besväras av, hur länge du besvärats av dem och hur de påverkar ditt sätt att fungera i vardagen. I bedömningsfasen undersöker psykologen också vilka mål du vill uppnå med behandlingen.

Efter att bedömningen är klar beskriver psykologen vad hen kommit fram till och föreslå en behandlingsplan utifrån de mål ni diskuterat och satt upp. Om båda är överens om att fortsätta så påbörjas därefter behandlingen.

Förändra tankemönster och beteende

Behandlingen inom KBT vilar på vetenskapligt framtagna och beprövade metoder. Metoderna fokuserar ofta på att kartlägga och förändra dina tankemönster eller beteenden för att du därigenom ska kunna handskas med dina känslor bättre. Inom KBT arbetar du och din psykolog framför allt med de besvär som är aktuella här och nu. Arbetet är målinriktat, strukturerat och behandlingen utgörs både av samtal och praktiska uppgifter. Du får hemuppgifter mellan varje samtal för att träna dig på det du lärt dig i samtalen. På det sättet ökar effekten av behandlingen och du börjar märka av den i din egen vardag.

Plan och uppföljning

Mot slutet av behandlingen kommer du och psykologen att skapa en vidmakthållandeplan. Syftet med vidmakthållandeplanen är att utvärdera behandlingen, sammanfatta de framsteg du gjort, identifiera vilka strategier som hjälpt dig, kartlägga risksituationer och hur du kan förbereda dig för eventuella bakslag.

Innan ni avslutar behandlingen bokas ofta ett uppföljningssamtal som äger rum längre fram i tiden. Det samtalet är till för att du och psykologen ska följa upp hur du mår en tid efter att du fått pröva dina egna vingar och se över vidmakthållandeplanen.

Vanligt att kämpa med motivationen

Psykoterapi kan emellanåt kännas krävande då det förutsätter att du behöver berätta om sådant som upplevs som jobbigt och förändra ditt sätt att tänka och agera. En del kan må lite sämre till en början till exempel för att de inser vidden av sina problem samtidigt som de ännu inte fått alla psykoterapeutiska verktyg de behöver, eller testat dem under en tillräckligt lång tid för att se skillnad. Det är också vanligt att man kämpar med motivationen i början av behandlingen. Allt detta behöver inte betyda att terapin inte fungerar. Ibland kan vissa behöva byta behandlare eller psykoterapeutisk inriktning till dess att de hittat rätt.

Att ringa upp första bästa psykolog gör inte att ditt mående automatiskt blir bra, men om du får rätt hjälp ökar sannolikheten att du snabbare kommer må bättre. Jag hoppas att mitt svar har gett dig en tydligare bild av av hur psykoterapi kan gå till och önskar dig stort lycka till!

Vill du ställa en fråga till Wellness psykolog? Läs mer om hur du gör här Fråga Wellness psykolog

Utforska Wellness

Om skribenten

Granskad av

  • Suzan Mobarke Suzan Mobarke  legitimerad psykolog på Mindler. Suzan har erfarenhet inom klinisk psykologi och organisationspsykologi.