KBT – så går den effektiva terapin till

Publisert:

Med fokus på patientens direkta symptom har KBT blivit en terapiform som är både tidseffektiv och vetenskapligt beprövad. Psykologen Suzan Mobarke Hall förklarar:
– Fokus ligger på att förändra tankar, känslor och beteendemönster.

Direkt och målorienterad har kognitiv beteendeterapi blivit en av våra mest populära behandlingsformer mot ångest, depression och fobier.
– Som man hör på namnet bottnar KBT i två olika inriktningar: kognitiv psykologi och beteendepsykologi, säger Suzan Mobarke Hall. Man tittar på tankar, känslor och beteende med utgångspunkten att allting hör samman. KBT fokuserar på här och nu och det finns ett tydligt förändringstänk där hemuppgifter är ett av inslagen.

Så funkar behandlingen

– Vi gör en beteendeanalys där vi går igenom bakgrunden till varför du sökt terapi, dina önskningar och dina aktuella problem. Sedan sätter vi upp konkreta mål som vi försöker nå genom att förändra tankeprocessen. Vi isolerar tankefällor och jobbar med olika kognitiva och tankemässiga övningar för att bryta mönstren. Något annat viktigt är så kallad kognitiv omstrukturering där vi identifierar dina tankar och tolkningar av olika saker. Exempel: du kanske tänker att du inte är en älskad person och så matar du dig själv med den tanken och finner bevis för det. Då får du i hemuppgift att hitta motbevis till att du faktiskt är en älskad person.

Psykolog Suzan Mobarke Hall
Psykolog Suzan Mobarke Hall

Det talas även mycket om exponering?

– Fokus ligger på att förändra beteenden och gradvis exponering är ett exempel på det. Det kan handla om exponering inför sådant som du utvecklat en fobi inför, till exempel spindlar, ormar eller att flyga, även sociala situationer om du har social ångest.

Effektiva behandlingsområden

– KBT har effekt på depression, stress och olika typer av ångestproblematik: till exempel social ångest, panikångest och generaliserat ångestsyndrom. Även sömnstörningar, aggressioner och psykiska besvär vid graviditet. Uppfattningen är att det är stort fokus på att exponera sig för fobier men KBT rymmer väldigt mycket mer. Det kan också ges till par och grupper för olika problem hos barn och vuxna.

För- och nackdelar

– Det finns mycket forskning som stödjer att KBT funkar. En annan fördel är att det har god effekt även digitalt, du måste inte träffas face to face. Numera jobbar man också med internetbaserad KBT, program som patienten följer på egen hand eller tillsammans med en terapeut. En nackdel är att det kan upplevas som lite för strukturerat, där handlar det om att terapeuten måste göra ett bra jobb och individanpassa behandlingen.

https://app.tipser.com/pos/inventory/5f60a95f92865f0001fe7277

För vem passar det?

– Personen som är ute efter symptomlindring och är villig ha ett fokus på här och nu. Någon som nödvändigtvis inte vill gå tillbaka så mycket i tid och prata om det som varit, även om man kan göra det också. Sedan kräver det att man är motiverad och införstådd med hemuppgifterna som kommer med behandlingen.

För vem passar det?

– Personen som är ute efter symptomlindring och är villig ha ett fokus på här och nu. Någon som nödvändigtvis inte vill gå tillbaka så mycket i tid och prata om det som varit, även om man kan göra det också. Sedan kräver det att man är motiverad och införstådd med hemuppgifterna som kommer med behandlingen.

Utforska Wellness

Om skribenten