Vårdepression – så vet du om du är drabbad

  • Karin Holmberg
  • Ella Käck
Publisert:
För en del innebär skiftet i årstiden att de drabbas av nedstämdhet.
För en del innebär skiftet i årstiden att de drabbas av nedstämdhet.

Vi är många som längtar efter våren och dagsljuset.
Men de finns de som påverkas negativt av att dagarna blir längre och nätterna kortare – en del påverkas så pass mycket att de drabbas av en vårdepression.

Nedstämdhet, trötthet, oro, ångest och problem med sömnen. Omkring 15 procent av befolkningen påverkas negativt av årstidsväxlingarna runt vår och höst.

– När man i folkmun pratar om vårdepression menar man den här stora gruppen som blir trötta, känner sig mosiga och lite nedtryckta under vår och höst. Det är en något diffus åkomma och det saknas tydliga diagnoskriterier, säger Torbjörn Åkerstedt, seniorprofessor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Några procent råkar ut för en riktig depression. Tidigare brukar det kallas för just vår- och höstdepression eller årstidsbunden depression, men i dag använts inte den beteckningen längre.

– Man såg att en årstidsbunden depression ofta hade kopplingar till vanliga depressioner. Därför ansåg man att det bara var förvirrande att ha den här årstidsdefinitionen. Och behandlingen är ofta likartad, säger Torbjörn Åkerstedt.

Torbjörn Åkerstedt, seniorprofessor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Oklart vad som orsakar det

Det är oklart vad som orsakar den här årstidsbundna nedstämdheten. Det vanligaste är att nedstämdheten inträffar under hösten eller vintern, men en del drabbas istället på våren när dagarna blir längre.

– Det verkar handla om dagslängdens förändringshastighet. Normalt sett blir man piggare och gladare av ljus. Men här är det någonting annat som händer och vår biologiska klocka som ska vara anpassad för att klara förändringen, hänger inte med, säger Torbjörn Åkerstedt.

Mekanismen påminner mycket om det som händer vid jetlag och kan också innebära att sömnen påverkas negativt, vilket i sin tur förstås leder till trötthet.

– Vi har olika känslighet för ljus och det är uppenbart att visa är mer känsliga än andra.

Forskare har också funnit att störningar i ämnesomsättningen kan ligga bakom besvären. Det är kroppens egna ämnen melatonin och serotonin som kan utlösa besvären. Melatonin signalerar till kroppen att det är natt så att du kan varva ner och sova. Serotonin påverkar sinnesstämning, sömn och aptit.

24-timmarskoden

Panda, Satchin

24-timmarskoden

249,00 kr

Läs mer

Wellness shop

Vad kan man göra

Det varierar från person till person hur allvarliga besvären är och vilka symtom som uppstår. Om du har lindriga symtom kan det räcka med att försöka hålla en hälsosam livsstil. Träning, god kost, minskad stress och bra sovvanor är några av de faktorer som är bra att se över om man lider av lindriga besvär.

– Problemet är förändringstakten att vara utomhus och att exponera sig för dagsljus kan vara ett sätt att lindra symtomen. Fysisk aktivitet kan också fungera.

Torbjörn Åkerstedt rekommenderar även en behandlingslampa eller att åka söderut för att få en mer jämn belysning. Besvären förekommer i hela världen, men är vanligare i länder där årstiderna för med sig att det är stora skillnader mellan dagens och nattens längd.

– Den här typen av depressioner finns knapp på sydligare breddgrader, säger han.

ANNONS

Köp dagsljuslampa för att må bättre - handla enkelt här.

Netonnet (Extern länk)

Symtom

Symtomen vid årstidsbunden nedstämdhet kan vara oro och ångest och problem med sömnen.

Men det finns även en del mer ovanliga symtom som till exempel:

  • Ett ökat sömnbehov
  • Ökad aptit och sug efter sötsaker
  • Tyngdkänsla i armar och ben.
  • Du kan även bli känslig i dina relationer och få svårigheter i sociala relationer.

Vissa utvecklar en vanlig depression av årstidsbunden nedstämdhet. Symtomen är desamma som vid en vanlig depression. Du har svåra symtom om dina besvär hindrar dig från att klara av vardagliga aktiviteter eller arbeta.

Om du har drabbats av svårare symtom kan du behöva stöd och behandling med medicin och terapi. KBT-terapi är en vanlig behandlingsmetod vid depression.

Sök alltid hjälp via din vårdcentral om din nedstämdhet sitter i ett tag eller om du har självmordstankar.

Källa:1177

Utforska Wellness

Om skribenten

  • Karin Holmberg 
  • Ella KäckElla Käck är reporter och redaktör för Aftonbladet Wellness sedan mars 2021. Ella har främst en bakgrund som nyhetsreporter och utvecklingsredaktör, med ett särskilt fokus på sjukvård och hälsa. Utbildning: Ella har gått journalistprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har tidigare även studerat litteraturvetenskap.