Ketamin kan bota depression på en dag

 • Leonore Nordin
Publisert:
Ketamin kan visa sig vara en mycket effektiv medicin mot depression
Ketamin kan visa sig vara en mycket effektiv medicin mot depression

Bedövningsmedlet – eller i vissa kretsar partydrogen – ketamin, har fler användningsområden.
Det kan nämligen användas för att bota depression, och just nu pågår ett försök i Stockholm där forskare försöker reda ut exakt hur det fungerar.

– Tidigare har det gjorts försök där ketamin getts till deprimerade personer, och de har tillfrisknat väldigt snabbt. Vår kliniska prövning handlar om att studera exakt vad som sker i hjärnan när man tillfrisknar, säger Johan Lundberg, läkare och docent vid Karolinska institutet och ansvarig för studien.

Försöket, med åtta deltagare, pågick under 2018. De fick själva ansöka och efter en bedömning av läkare inleddes behandlingen.

Före behandlingen utvärderades personernas sjukdomstillstånd.

– Då mäter vi symptomen på deras depression, hur bra de kan tänka och
koncentrera sig och hur aktiva de är. Vi mäter också aktiviteten i två av
hjärnans signalsystem, berättar Johan Lundberg.

Snabb förbättring

Därefter inleds behandlingen, som går till så att försökspersonerna får en låg dos ketamin, cirka en fjärdedel av vad som krävs för att söva en person, injicerad under kontrollerade former.

– Dagen därpå gör vi en andra mätning för att se om det är någon skillnad i symtom, tankeförmåga och i signalsystemen efter en aktiv behandling, berättar Johan Lundberg.

Och dagen efter mår patienterna ofta mycket bättre, men forskarna vet inte exakt varför.

– Man vet att ketamin påverkar signalsubstanserna i hjärnan, bland annat glutamat. Men vi tror att serotoninsystemet påverkas, och då framför allt 1B-receptorn, säger Lundberg.

Effekt direkt

Det som skiljer ketaminbehandling från andra behandlingar är att effekten är väldigt snabb.

– När det gäller till exempel SSRI-behandling kan det ta 2-4 veckor innan någon effekt märks, men med ketamin kan det märkas redan efter två timmar, säger Mikael Tiger, forskare, läkare och koordinator för ketaminstudien.

Något som också ska undersökas är eventuella risker med att använda ketamin. En kan vara risk för att utveckla beroende – ketamin används faktiskt som partydrog.

Ett annat problem skulle kunna vara att vissa av ketaminets effekter ju inte alls är kopplade till just att bota depression, det är ju ett bedövningsmedel.

– Därför vill vi se om det går att få fram samma effekter med något annat läkemedel, säger Johan Lundberg.

Helt enkelt forska fram ett nytt läkemedel?

– Ja, precis.

Han säger att ketaminet kan slå omkull alla tidigare uppfattningar vi haft om depression, som WHO kallar den enskilt största anledningen till funktionsnedsättningar världen över.

– Vi har ju uppfattningen att det tar månader att bli frisk från en depression. Men här ser vi patienter som är betydligt bättre på en dag. Vi kanske har haft fel behandlingar hela tiden, säger Johan Lundberg.

Ketamin

Är ett narkosmedel, som sedan den 1 juli 2005 är narkotikaklassat i Sverige. Ketamin förekommer som pulver, tabletter och som injektionslösning. I Sverige förekommer ketaminbehandling för depression framför allt till patienter som inte blivit hjälpta av SSRI-preparat eller psykoterapi. Just nu pågår många forskningsprojekt runt om i världen med syftet att undersöka exakt hur ketamin fungerar som antidepressiv medicin.

Källa: Wikipedia

Studien om ketamin

… som pågår under 2018 är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Norra Stockholms psykiatri. Totalt kommer 30 personer att delta. Deltagarna har själva fått anmäla sitt intresse, och därefter har tester gjorts för att se om de passar. Studien riktar sig främst till patienter som tidigare provat SSRI-behandling och inte blivit hjälpta. Därför får deltagarna i studien inte heller äta någon annan antidepressiv medicin under tiden den pågår.

Deltagarna ges ketaminbehandling upp till fyra gånger, och därefter följs behandlingen upp med andra läkemedel. Resultatet från studien har betydelse dels för att kunna utveckla bättre behandlingar av depression, dels för att identifiera vilka patienter som har bäst nytta av ketamin. Man räknar med att studien kommer att pågå under hela 2018.


Andra behandlingar mot depression

 • Samtalsterapi
  Det finns skräddarsydd psykoterapi och psykologisk behandling för många olika diagnoser och tillstånd. Behandlingsmetoden går ut på att patienten regelbundet träffar en psykolog eller psykoterapeut för samtal. Vid mild till måttlig depression är kognitiv beteendeterapi den metod som har starkast vetenskapligt stöd. Kognitiv beteendeterapi, KBT, mot depression pågår vanligen i 10-12 veckor.
 • Antidepressiva läkemedel
  Detta är den vanligaste behandlingen av depression. Det finns olika antidepressiva läkemedel. De delas in i selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI, tricykliska antidepressiva, TCA samt övriga antidepressiva läkemedel.
  Oftast börjar man sin behandling med SSRI-preparat, och det är vanligt att patienten känner sig sämre några dagar innan hen blir bättre. Det tar flera veckor innan de flesta känner sig bättre. Bara var tredje med depression blir återställd redan av det första behandlingsförsöket med antidepressiva. En del som behandlas med läkemedel upplever sexuella biverkningar, till exempel att de har svårare att bli upphetsad eller att få orgasm.
 • ECT-behandling, eller elbehandling
  Ges oftast vid djupa depressioner, men kan även ges vid måttliga depression, om patienten själv vill det. Under elbehandlingen är patienten sövd, och med hjälp av elektricitet utlöses ett epileptiskt anfall på någon minut.
  Man tror att patienten mår bättre efteråt för att hjärnan återställer sig själv, lite som en dator som startas om, berättar Mikael Tiger, forskare och läkare på Karolinska institutet.
 • Träning
  Att röra på sig regelbundet minskar risken för att må dåligt. Kroppen är gjord för att röra på sig, och genom träningen utlöses endorfiner, som får oss att må bra.

Källor: Vårdguiden, Wikipedia, Johan Lundberg, Mikael Tiger

Utforska Wellness

Om skribenten

 • Leonore Nordin