10 frågor till din mamma om ärftliga sjukdomar

  • Zendry Svärdkrona
Publisert:

Det är inte bara trevligheter som ögonfärg och släktklenoder som går i arv.

Här är tio frågor du bör ställa till din mamma.

Sådan mor, sådan dotter. Många sjukdomar är ärftliga. Ta reda på vilka som finns i släkten och sök hjälp i tid
Sådan mor, sådan dotter. Många sjukdomar är ärftliga. Ta reda på vilka som finns i släkten och sök hjälp i tid

1. Hade du smärtsamma menstruationer?

Därför ska du fråga:

Om hon haft väldigt ont i samband med mens kan det vara ett tecken på sjukdomen endometrios. Det är den tredje vanligaste gynekologiska sjukdomen i Sverige. Vävnaden i livmodern bildar cystor på närliggande ställen, dessa orsakar intensiv smärta, blödningar och ärrbildningar. Forskning har visat att det finns en ärftlighetsfaktor.

Om hon svarar ja:

Om även din mens är smärtsam ska du gå till en gynekolog och bli undersökt. Sjukdomen lindras med värktabletter, operationer och hormonbehandlingar.

2. Är du kortare än vad du tidigare varit?

Därför ska du fråga:

Risken för svenska kvinnor att drabbas av benskörhet är bland den högsta i världen, en femtedel kommer någon gång i livet att drabbas av en höftledsfraktur. En minskning av kroppslängden är ett av symptomen på benskörhet, andra är upprepade frakturer på handlederna eller ryggraden. Om din mamma eller mormor haft osteoporos, som sjukdomen även kallas, är risken för att du får det högre än normalt.

Om hon svarar ja:

Förebygg benskörhet genom att träna och äta en kalciumrik kost. Sluta röka. När du senare kommer in i klimakteriet är östrogenbrist den främsta orsaken till sjukdomen, mot detta finns olika hormonbehandlingar.

3. Kom du tidigt i klimakteriet?

Därför ska du fråga:

Ett tidigt klimakterium är till 85 procent ärftligt, enligt forskning som publicerats i tidningen Human reproduction. Om din mamma slutade menstruera innan hon fyllt 40 kan det betyda att din fertilitet minskar efter 30.

Om hon svarar ja:

Om du vill ha barn kanske du ska tänka om vad det gäller tidsplanen. Eller undersöka möjligheterna att frysa in ägg.

4. Har någon i vår släkt haft bröstcancer?

Därför ska du fråga:

Varje år drabbas cirka 6 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Bara 5-10 procent av fallen är ärftlighetsbetingade. Men är man anlagsbärare av den speciella genmutation som orsakar ärftlig bröstcancer är risken att insjukna hela 80 procent.

Om hon svarar ja:

En tidig diagnos ökar chansen att bli botad. Prata med din husläkare som kan remittera dig för att göra nödvändiga tester.

5. Har någon i släkten haft en blodpropp?

Därför ska du fråga:

Vid utredning av patienter med venösa tromboser, blodproppar i venerna, har forskare påvisat medfödda rubbningar i cirka 50 procent av fallen. Risken för blodpropp ökar 5-10 gånger om du ärvt koagulationsrubbningen APC-resistens från en förälder. Den ökar hela 50-100 gånger om du ärvt rubbningen från båda.

Om hon svarar ja:

Kontakta din läkare för en trombosutredning. Har du anlag bör du använda minipiller i stället för p-piller. Gör lätt gympa under långa flygresor. Använd stödstrumpor.

6. Har någon i släkten haft en hjärtinfarkt?

Därför ska du fråga:

Det finns ett starkt samband mellan höga kolesterolvärden och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Vilket kolesterolvärde man har är till viss del ärftligt.

Om hon svarar ja:

Mät ditt kolesterol och blodtryck. Var uppmärksam på förändringar. Finns misstanke om hjärtsjukdom görs en EKG-undersökning. Lev så hälsosamt som möjligt och se till att större delen av ditt fettintag kommer från växtriket.

7. Har någon i släkten haft stroke?

Därför ska du fråga:

Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska handikapp i Sverige. I dagligt tal benämns sjukdomen hjärnblödning. Den största riskfaktorn är högt blodtryck, vilket är ärftligt.

Om hon svarar ja:

Mät ditt blodtryck en gång om året. Var måttlig med rökning, fet mat och alkohol. Lär dig stressa av.

8. Har någon i släkten haft kolokteral cancer?

Därför ska du fråga:

Cancer i tjock- och ändtarmen drabbar 2 500 kvinnor varje år. Hos cirka 10 procent av dessa uppstår sjukdomen på grund av ett anlag.

Om hon svarar ja:

Ät fiberrik och fettsnål kost. Kontakta din läkare för en närmare utredning om du har problem som blödningar vid toalettbesök.

9. Har du lidit av migrän?

Därför ska du fråga:

Migrän har en ärftlig gång, vanligtvis på mödernet. Om båda föräldrarna har migrän riskerar 70 procent av deras barn att drabbas.

Om hon svarar ja:

Ha regelbundna mat-, sov- och träningsvanor. Om/när du får anfall anteckna under vilka omständigheter det var och vad du ätit innan för att kunna undvika situationer som utlöser anfall.

10. Har du någon gång haft en depression?

Därför ska du fråga:

En av fyra kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utveckla en behandlingskrävande depression. Det går inte att peka ut en enskild bakomliggande faktor. Dock har studier av adoptivbarn visat att de inte löper större risk än andra som växer upp med deprimerade föräldrar att drabbas. Men adopterade barn löper tre gånger så stor risk att drabbas om de biologiska föräldrarna bär på en depressiv sjukdom.

Om hon svarar ja:

Var lyhörd för dina känslor, sök hjälp i tid. Fysisk träning är ett bra medel mot nedstämdhet. Många känner sig hjälpta av johannesört.

Utforska Wellness

Om skribenten

  • Zendry Svärdkrona