Så vet du att du lider av toxisk positivitet

Publisert:

Upp med hakan, se det från den ljusa sidan, tänk positivt. Tre fraser som är vanliga så fort någon börjar känna sig lite nedstämd eller negativ.

Händer det här för ofta, att man försöker vara positiv konstant, så kan det klassas som toxisk positivitet. Wellness listar allt du behöver veta.

Vad menas egentligen med toxisk positivitet? Det är lite knepigt att förklara då det oftast ses som ”norm” att försöka vara så positiv som möjligt. Men det är oftast då som ordet faktiskt har sin plats. För när vi försöker att trycka undan och förneka våra negativa känslor och istället blir för upptagen med positivt tänkande så kan det faktiskt bli skadligt för oss.

– Resultatet blir ofta att personen minimerar eller ogiltigförklarar sina egna - eller andras - verkliga känslor. Det kan också leda till att personen känner skuld när negativa känslor faktiskt uppstår och inte går att kontrollera, eller invaliderar och skuldbelägger andra för deras negativa känslor och upplevelser, säger Suzan Mobarke legitimerad psykolog.

Suzan Mobarke, psykolog hos Mindler.
Suzan Mobarke, psykolog hos Mindler.

Tecken på att du eller någon annan är toxiskt positiv

Vi frågade Suzan hur man kan känna igen om man själv, eller någon i ens omgivning är toxisk positiv. Det för att det ibland kan vara svårt att veta symtomen.

 • Att personen förnekar, avfärdar eller trycker undan negativa känslor och sinnestillstånd, t.ex. sorg, ilska, bitterhet, ensamhet och frustration. Och att personen istället håller uppe en fasad genom att framstå som glad och positiv trots att det inte riktigt stämmer överens med verkligheten.
 • Att personen döljer sina negativa känslor inför andra.
 • Att personen känner skuld över sina egna känslor trots att de ofta är svåra att styra över. Att personen talar om för sig själv att det är fel och oacceptabelt att inte tänka positivt.
 • Att personen inte stannar upp och tillåter sig själv att känna, utan jämt strävar efter att gå vidare från negativa känslor.
 • Att minimera och ogiltigförklara andra människors känslor.
 • Att tala om för andra att de inte bör eller har rätt att känna som de gör. Att istället uppmana människor i sin närhet att vara optimistiska och glada i alla lägen, även i situationer då det är rimligt att ha negativa känslor.

Strategier om du vill minska din egen toxiska positivitet 

Det är inte allt för svårt att hamna i en sån här position i livet. Det kan bero på flera olika saker som spelar in just där och då – men det viktiga är att man kan göra något åt saken. Här listar Suzan sina bästa strategier.

 1. Försök erkänna för dig själv att negativa känslor och sinnestillstånd är fullt normala upplevelser som ofta fyller en viktig funktion för människan. Ta ångest som exempel, som är nära besläktat med “fight or flight” och som haft en livsviktigt funktion för människans överlevnad. 
 2. En annan strategi du kan ta till är att stanna upp och identifiera dina negativa känslor, istället för att rusa ifrån dem genom att omedelbart försöka vända dem till något positivt.
 3. Acceptera dina negativa upplevelser genom att börja lägga märke till dina känslor och namnge dem (t.ex. nu är jag ledsen, arg eller besviken). Låt dem få finnas istället för att trycka undan dem. Du kommer sannolikt märka att negativa känslor inte stannar kvar i all evighet utan tonar ut efter ett tag. Med tiden kommer du också bli mer bekväm med negativa känslor. Du kommer inte behöva ägna dig åt konstanta försök att skjuta dem åt sidan. Då kommer de inte heller att göra sig påminda lika ofta.
 4. Testa att öppna upp om hur du känner. Med lite träning kommer du bli mer bekväm i att prata om negativa känslor. Vänd dig till någon du litar på och som inte är dömande, t.ex. en vän, familjemedlem eller psykolog.

Om du vill minska spridning av toxisk positivitet till andra

Det här är såklart inte bara applicerbart på dig själv. Din omgivning drabbas även om du själv sprider din toxiska positivitet. Likt strategierna för att minska din egna, så kan du även minska spridningen till andra runt omkring dig.

– Om du tenderar att påföra toxisk positivitet på andra kan det vara en bra idé att träna dig i att uppmuntra folk i din närhet att tala öppet om sina känslor, utan att uppmana dem att tänka positivt. Försök istället acceptera andra personers negativa upplevelser, fokusera mer på att lyssna än att tala om för dem hur de bör tänka. Undvik att säga saker i stil med “det kunde varit värre” eller peka på allt personen har att vara tacksam för, även om dina råd är välmenande, säger Suzan.

– Slutligen kan det vara en bra idé att börja ifrågasätta dina föreställningar om att känslor är kopplade till en människas karaktär. Till exempel, stämmer det verkligen att personer som alltid är till synes positiva är mentalt starkare eller mer omtyckta än andra? Är det verkligen så att personer som är känslosamma är svaga? Försök hitta bevis som slår hål på sådana föreställningar.

Sen kan det vara viktigt att stanna upp, andas och tänka på att känslor är mångbottnade. Det du känner är inte alltid svart eller vitt. Många negativa känslor överlappar med, eller är ett resultat av positiva känslor.

–Att till exempel känna ledsamhet över en avslutad relation eller sorg över en annan människas bortgång är ofta kopplat till att vi känner kärlek till personen vi förlorat, säger Suzan.

Annons

Utforska Wellness

Om skribenten

Granskad av

 • Suzan Mobarke Suzan Mobarke  legitimerad psykolog på Mindler. Suzan har erfarenhet inom klinisk psykologi och organisationspsykologi.