Så påverkar sömnen risken för diabetes och hjärtsjukdom

 • Jenny Wickberg
Publisert:

För mycket eller för lite sömn ökar risken för typ-2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det har forskare i Lund och Uppsala kunnat påvisa.
Största riskgruppen? Uttalade kvällsmänniskor.

Kom du i säng för sent i går igen?
På senare år har sömnens betydelse för hälsan fått allt mer fokus. Och forskarna har kunnat visa på att både för lite – och för mycket – sömn spelar roll.
Med ny teknik kan man få fram stora mängder information om en rad olika typer av ämnen ur ett litet blodprov. Det berättar Jenny Theorell-Haglöw, docent vid Uppsala universitet.

Protein som kopplas till sjukdomar

I studien har forskarna undersökt blodprov från 2 430 personer i åldern 45–75 år.
Forskarna undersökte halterna av 242 olika proteiner som kan kopplas till sjukdomar som tyg-2 diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar.

Fem av dessa proteiner fanns i högre mängd hos de som sov mer eller mindre än sex till nio timmar per natt, medan de med sex till nio timmars sömn per natt hade låga halter.

Jenny Theorell-Haglöw är docent vid Uppsala universitet

– Det blev en u-formad kurva där andelen proteiner sjönk hos de som sov inom den så kallade normalmängden, säger Jenny Theorell-Haglöw.

Materialet kommer från EpiHealth studien, där man under åren 2011–2016 samlade in data från 25 000 personer i Malmö och Uppsala.

– De som ingår i studien har fått fylla i enkäter med frågor om hur mycket de brukar sova, säger Jenny Theorell.

Tydligt samband

Mängden markörer har också undersökts hos personer som har identifierat sig som antingen morgon-, varken-eller respektive kvällsmänniskor. Hos de som svarat att de är utpräglade kvällsmänniskor fann man 17 olika markörer som visar på förhöjd sjukdomsrisk.

– I gruppen uttalad kvällsmänniska hittade vi ett tydligt samband med biomarkörer medan skillnaderna i de andra grupperna inte var statistiskt säkerställda, säger Jenny Theorell-Haglöw.

Resultatet stämmer med tidigare forskningsstudier som visat att uttalade kvällsmänniskor har ökad risk för sjukdom. Det visar också hur markörerna kan utgöra verktyg i den fortsatta forskningen av sambanden mellan sömn och olika sjukdomar.

– Våra resultat visar att markörerna utgör en koppling, vilket är en viktig pusselbit i arbetet med att fortsätta kartläggningen av olika tillstånd, säger Jenny Theorell-Haglöw.

Många sover för lite

Av deltagarna studien har åtta procent svarat att de sover mindre än sex timmar per natt, medan fyra procent sover mer än nio timmar. Problemet med för lite sömn även i övrigt är vanligare än motsatsen.

Insomnia, det vill säga svårighet med att somna och behålla sömnen, är något alla människor lider av någon gång i livet. För att det ska betraktas som ett verkligt problem ska problemen ha hållit i sig under en längre tid.

– Vi räknar med att 15–20 procent av befolkningen har stora sömnsvårigheter någon gång i livet. För cirka fem procent är det riktigt illa, säger, Ludger Grote, överläkare vid sömnavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Oupptäckt sömnapné

Orsakerna till sömnsvårigheterna kan vara allt från livskriser och stress till övervikt, ohälsosam livsstil och olika sjukdomar. Bland dem som söker för trötthet är sömnapné ofta boven i dramat.

– Vi får in patienter som har 300–400 andningsuppehåll per natt, där varje stopp varar i omkring en halv minut, säger Ludger Grote.

De enda tecknen personen själv kan vara medveten om är en ihållande trötthet.

– De söker vård för att de alltid är trötta, trots att de sover omkring åtta timmar per natt, säger Ludger Grote.

ANNONS

Hur mår du på insidan? Gör en hälsokontroll via blodprov och få många svar.

Werlabs (Extern länk)

Fyra tips som kan hjälpa mot sömnproblem

 1. Sömnskola – behandlingen består av ökad kunskap och kognitiv beteendeterapi.
 2. Insomningstabletter – fungerar enbart bra under kortare behandling, men förlorar effekten vid långvarigt bruk.
 3. Melatonin – mindre kraftfullt än insomningstabletter men har god effekt vid problem med dygnsrytmen.
 4. Restless legs – kan bero på järnbrist. Läkemedelsbehandling finns vid svåra fall.

För den som sover för mycket under dagen

 • Sömnbrist är en vanlig orsak. Men kan också bero på alkohol, droger eller skiftarbete.
 • Möjliga medicinska orsaker: Sömnapné, dygnsrytmstörning och depression.
 • En sällsynt orsak är narkolepsi. Detta kräver en omfattande utredning, med bland annat hjärnvätskeprov.

Redaktionens val

 1. SÖMN

  Så löser du dina sömnproblem – praktiska råd

 2. SÖMN

  Därför mår vi bättre av omställningen till vintertid

 3. HÄLSA

  Må bättre med Anders Wallenstens 6 viktiga råd

Utforska Wellness

Om skribenten

 • Jenny Wickberg