Därför ska du ta pulsen på dig själv

Så mäter du din vilopuls

 • Jessica Holm
Publisert:

Att hålla koll på sin vilopuls är bra av många olika anledningar. Hur många slag i minuten ditt hjärta slår är nämligen en indikator på hur det står till med din hälsa. Här lär vi dig hur du gör.

Det finns många skäl till att det kan vara bra att känna till sin vilopuls, men även att veta på ett ungefär hur pulsen kan förändras i olika situationer. Din vilopuls är ett mått på hur mycket blod ditt hjärta pumpar ut i kroppen när du vilar. När det gäller en frisk person kan man säga att ju lägre vilopulsen är, desto bättre. Om du i övrigt är frisk och har en låg vilopuls innebär det en lägre risk att drabbas av sjukdomar, framför allt i hjärta och kärl.

Motion är bästa redskapet

Som du kanske redan visste är motion det bästa redskapet för att skaffa en lägre vilopuls, som i sin tur är positivt för vår hälsa. Bland annat är det allmänt känt att fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor att utveckla hjärtkärlsjukdom. Dessutom är motion och en lägre vilopuls något som också skyddar oss mot de negativa effekterna av stress. 

– Fysisk aktivitet är det överlägset bästa sättet att förebygga stress. Men motion är sannolikt också den bästa behandlingen för personer som har drabbats av sjukdom i samband med stress, säger Mats Börjesson, som är professor och hjärtläkare på Centrum för hälsa och prestation, Sahlgrenska akademin och Östra sjukhuset i Göteborg. 

Han förklarar att när en person tränar växer hjärtat och blir större, vilket är en av anledningarna till att det uppstår en lägre vilopuls. 

Mats Börjesson är professor och hjärtläkare på Centrum för hälsa och prestation, Sahlgrenska Akademin och Östra sjukhuset i Göteborg.

Konditionsträning sänker vilopulsen

Att känna till sin vilopuls kan vara bra för att få koll på sig själv. En vuxen person i vila brukar ha en puls på mellan 60 och 70 regelbundna slag per minut. Men man brukar säga att den normala hjärtfrekvensen i vila hos vuxna är mellan 50 och 100 slag per minut. En vältränad person har ofta lägre vilopuls, mellan cirka 45 och 55 slag per minut eller ännu lägre. Barn över tio år har vanligen en puls från 60 till 80 slag per minut. Yngre barn kan ha en vilopuls på upp till 160 slag per minut utan att det är något onormalt. 

För att få ner vilopulsen snabbt behöver du träna konditionsträning. Hur ofta och vad du behöver träna beror på hur bra kondition du har sedan innan. Ofta pratar man om att det krävs träning ett par till tre gånger per vecka av tillräcklig intensitet. Träning på tuff intervallnivå där du varvar ett lugnare tempo med att ta ut dig maximalt har visat sig vara effektivt för att snabbt höja konditionen och sänka vilopulsen. Även lättare konditionsträning kan sänka vilopulsen hos personer som har låg kondition när de börjar träna. För dessa personer kan lättare träning alltså medföra samma träningseffekt som hårdare träning för den som är mer vältränad. 

Känn efter själv

– Den nationella rekommendationen är 150 minuters medelintensiv träning i veckan. Dock misstolkas ofta begreppet ”medelintensiv”, säger Mats Börjesson.

– En joggingtur kan vara lågintensiv träning för en person, högintensiv för en annan och medelintensiv för en tredje. Allt beror på vilka grundförutsättningar du har.

Ett populärt sätt att träna medelintensivt är att använda en pulsmätare och lägga sin träningsintensitet på en viss procent i förhållande till sin maxpuls.

– Många av oss tittar i tabeller, vad som är normal maxpuls och så vidare. Men ofta kan det vara ganska stor skillnad mellan värdet du får fram i en tabell och din faktiska maxpuls, säger Mats Börjesson.

Han menar att det finns ett väldigt enkelt sätt att mäta detta utan att ens ta fram något tekniskt hjälpmedel.

– När du är andfådd men fortfarande kan prata, då tränar du medelintensivt! Det bästa är helt enkelt att känna efter själv. Hur du upplever din ansträngning är ett bra sätt att uppskatta sin intensitetsnivå. Jag tror dessutom att det är det mest användbara sättet för de flesta människor, eftersom det varken krävs specifika kunskaper eller apparater.

Vad är normal puls?

Den normala hjärtfrekvensen hos vuxna brukar sägas vara mellan 50 och 100 slag/minut. 

En frekvens under 50 slag/minut kallas bradykardi. Orsaken till en bradykardi kan till exempel vara medicinering, syrebrist eller nedkylning. 

Om en person ligger över 100 slag/minut kallas det takykardi. Feber, extrem fysisk ansträngning, smärta och stor vätskeförlust eller blödning kan ge en takykardi. Olika hjärtrytmrubbningar, som till exempel förmaksflimmer, som ger en tillfälligt högre hjärtfrekvens.

Fördelar med låg vilopuls

Fördelarna med att sänka sin vilopuls med motion är många! Här är några:

 • Mindre risk för hjärtinfarkt
 • Skyddar mot högt blodtryck
 • Förebygger psykisk ohälsa
 • Bättre motståndskraft mot stress
 • Lägre dödlighet
Pulsoximeter

stuffstore

Pulsoximeter

249,00 kr

Läs mer

Wellness shop

Puls-tips!

 • Nikotin och alkohol stressar hjärtat och snabbar på hjärtslagen. Undvik med andra ord helst både alkohol, snus och cigg.
 • Kaffe ökar hjärtfrekvensen. Drick med måtta!
 • Träna både konditionsträning och avslappning. Pulshöjande träning i kombination med meditation och yoga kan sänka din vilopuls.

Så mäter du vilopulsen

 • Mät på morgonen när du är i vila och är som mest avslappnad.
 • Placera två fingrar med ett lätt tryck mot handleden eller din halspulsåder, välj det ställe där du känner slagen som tydligast. 
 • Räkna antal slag i 15 sekunder och multiplicera med fyra. Summan är antalet slag ditt hjärta slår i minuten när du är i vila, det vill säga din vilopuls.
 • Mät gärna vilopulsen på detta sätt två dagar i rad och räkna ut genomsnittet för att få ett exakt resultat.

Att tänka på!

Att hålla koll på pulsen själv kan vara ett bra komplement till läkarbesök om du har eller är i riskgrupp för någon hjärtkärlsjukdom. Avvikelser i pulsen kan förekomma och är viktiga att notera om du inte ser någon anledning till dem. Om du tycker att någonting känns konstigt kan du söka vård och be att få ett EKG som mäter pulsen under en längre tid. Det är normalt att hjärtat hoppar till eller tar en paus då och då. Men vid till exempel extremt snabba och oregelbundna hjärtslag, som kan behöva behandlas, kan de oregelbundna och väldigt snabba hjärtslagen pågå under lång tid.

ANNONS

Hur mår du på insidan? Gör en hälsokontroll via blodprov och få många svar.

Werlabs (Extern länk)

Redaktionens val

 1. SJUKDOMAR OCH BESVÄR

  Raynauds fenomen - dina vita fingrar kan vara sjukdom

 2. SJUKDOMAR OCH BESVÄR

  Hortons huvudvärk – smärta som ger självmordstankar

 3. SJUKDOMAR OCH BESVÄR

  Säsongens influensa 21/22 är här – så skyddar du dig

Utforska Wellness

Om skribenten

 • Jessica Holm