Hälsa

Sjukdomar och besvär

Diabetes typ 2 – du kan vara sjuk utan att veta om det

  • Liisa Aus
Publisert:
Foto: Ta Nu / iStockphoto

En halv miljon människor har konstaterad diabetes typ 2 i Sverige.

Men du kan vara sjuk – utan att veta om det.

– Dessutom finns olika varianter av sjukdomen hos vuxna som kan kräva olika behandling, säger läkaren Mozhgan Dorkhan.

Förekomsten av diabetes typ 2 ökar generellt i hela världen. Dels handlar det om att vi lever längre och därmed ökar risken att kroppen inte längre producerar den mängden insulin som vi behöver. Men vår snabba livsstilsförändring är en större risk.

– Vi sitter still, är överviktiga, äter kaloririk mat, röker och lever allmänt ohälsosamt. Allt detta ökar risken för diabetes typ 2, säger Mozhgan Dorkhan, docent i endokrinologi vid Lunds universitet och en av grundarna för ANDIS (Alla Nya Diabetiker I Skåne) – en undersökning som kartlägger hela spektrat av diabetes hos vuxna i Skåne.

– Studien har visa att det finns fem unika undergrupper av diabetes hos vuxna. Sjukdomen utvecklas också olika hos olika individer och förekomsten av komplikationer skiljer sig hos olika grupper. Det betyder i sin tur att alla inte ska ha samma behandling, utan få mer personcentrerad vård, säger Mozhgan Dorkhan.

I dag har registret närmare 25 000 patienter och ska användas som grund för att kunna ge en bättre och mer riktad vård till individer med olika typer av vuxendiabetes i nära framtid.

Foto: Lunds universitet

Mozhgan Dorkhan, läkare och docent i endokrinologi vid Lunds universitet.

Diabetes typ 2 – en välfärdssjukdom

Enligt diabetesförbundet har över 500 000 personer i Sverige någon form av diabetes. 85-90 procent av dem har det form av diabetes som traditionellt har kallats diabetes typ 2. Sedan finns ett stort mörkertal. Bristen på blodsockerkontroll kan byggas upp under en lång tid och man kan vara i ett förstadium till diabetes typ 2 i upp till tio år innan sjukdomen “bryter ut”. Därför är det viktigt att göra hälsokontroller och få hjälp innan det är för sent.

– Som så mycket annat handlar det om att ha en hållbar livsstil och mycket av ansvaret ligger på individen; det borde vara självklart att motionera, äta bra mat och ha en normalvikt. Men vuxendiabetes ökar snabbt och om det fortsätter såhär, finns det ingen sjukvård i hela världen som kommer att klara av det.

Studier visar att diabetes typ 2 är en typisk välfärdssjukdom. När de stillasittande kontorsjobben i låg- och mellaninkomstländer blir fler, ökar också vuxendiabetesen. Vår kropp hinner inte anpassa sig till den snabba livsstilsförändringen. Den livsstil vi har i familjen som barn blir ofta den som följer med resten av livet. Så, rent krasst; om föräldrar lever osunt, riskerar hela familjen att i en kombination mellan arv och miljö drabbas av diabetes typ 2.

En hållbar livstil en förutsättning

– Men det handlar också om hur samhällen är uppbyggda, om miljön på arbetsplatser och skolor. Ansvar ligger också hos politiker, livsmedelsindustrin och många andra aktörer. Att förebygga diabetes handlar inte om punktinsatser, utan om att ge förutsättningar för en hållbar livsstil, menar Mozhgan Dorkhan.

Det positiva är att vi i Sverige själva ganska enkelt kan se till att inte hamna i riskgruppen för diabetes typ 2. Det är inte svårt eller dyrt. Det spelar ingen roll var vi bor, vad vi jobbar med eller hur gamla vi är. 

– Alla experter i hela världen är överens om att risken blir mindre om vi äter hälsosamt kost och har regelbunden fysiskt aktivitet, inte röker eller går upp i vikt. Det är enkelt och bara att sätta igång.

Wellness shop

Därför får man diabetes typ 2

Typ 2-diabetes beror antingen på att kroppen inte kan producera tillräcklig mängd insulin eller för att kroppscellerna förlorar sin insulinkänslighet. Det finns en rad faktorer som spelar in och arvsanlag spelar en stor roll för risken att utveckla typ 2-diabetes. Andra faktorer som påverkar är övervikt, en inaktiv livsstil, stress och även hög ålder då risken för att utveckla typ 2-diabetes ökar ju äldre du blir.

Vanligaste symtomen

De klassiska symtomen är att känna ökad törst, att kissa oftare och större mängder, och viktnedgång. Ytterligare tecken kan vara trötthet, att man ser suddigt, får klåda i underlivet (hos kvinnor) och upprepade urinvägsinfektioner. Vid typ 2-diabetes kan blodsockret stiga långsamt under lång tid och symtomen är mer otydliga. 

Vad är skillnaden mellan diabetes typ 1 och 2?

Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar som har högt blodsocker som gemensam nämnare. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin. Insulin kan bara ges i injektioner, så en person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin från dag ett i sin sjukdom. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det kan finnas ett insulinmotstånd som gör att insulinmängden inte räcker till.

Kan man bli frisk från diabetes typ 2

Svaret är i princip nej. Med ändrade levnadsvanor, framför allt mat, fysisk aktivitet och minskad stress, så kan blodsockret hållas på en normal nivå. Det kan uttryckas som att en person med typ 2-diabetes med normalt blodsocker är villkorligt frisk. Villkoret är att patienten fortsätter med bra levnadsvanor. På senare år har man sett att en stor andel av patienter med kraftigt fetma som genomgår fetmakirurgi får normala blodsockervärden och i många fall behöver inte längre ta läkemedel mot diabetes.

Enkelt att kolla själv

Du kan mäta ditt blodsocker själv genom olika test som finns att köpa på till exempel apoteket. Du kan också få hjälp av en sjuksköterska på vårdcentralen. Det är bra att mäta sitt blodsocker en gång om året, speciellt om du är i en riskgrupp.

Så behandlas diabetes typ 2

Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt. Vid typ 2-diabetes är grunden alltid att se över och förändra levnadsvanor, ofta med tillägg av något läkemedel. Det är inte ovanligt att en person som haft typ 2-diabetes under flera år behöver tillföra kroppen insulin via injektioner. 

Källa: Diabetesförbundet

ANNONS

Gör en hälsokontroll och få koll på hur din kropp mår - välj ditt test här.

Werlabs (Extern länk)

Gör en hälsokontroll och få koll på hur din kropp mår - välj ditt test här.

Fem tips – så kan du undvika diabetes typ 2

  1. Ät hälsosam mat
  2. Rör på dig varje dag
  3. Sluta röka
  4. Ha en normalvikt
  5. Undvik stress

Diabetes 2

Wellness shop
Text
  • Liisa Aus