”Andlighet behöver få plats i sjukvårds-sammanhang”

Publisert:

I podden revolutionskvarten pratar Erika Kits Gölevik med psykiatrikern Jörgen Herlofson om att vara vilse i livet och vad tidspress gör med vårdens förmåga att hjälpa människor på riktigt.

Har naturvetenskap och jakten på evidens stjälpt snarare än hjälpt arbetet i att få människor att må bättre? Psykiatrikern Jörgen Herlofson menar att vi behöver andlighet i sjukvården.

– I vården behandlar man människor som om de är vandrande molekyolanhopningar. Det jag vill efterlysa, i till exempel psykiatrin är betydligt mycket mer fokus på det existensiella perspektivet. Det inkluderar vanliga livsfunderingar men också det andliga.

I dagens sjukvård letar man symptom, sätter diagnos och ger medicin. Att se patienten som en likvärdig part är något som saknas enligt Jörgen.

– Det humanistiska perspektivet är ju väldigt satt på undantag om man har en så stark naturvetenskaplig dominans som vi har. Det humanistiska perspektivet innebär att man försöker få patienten som en likvärdig part i en dialog. Man försöker förstå, se och lära känna vissa aspekter av den här människan som sitter framför en istället för att analysera symptombilder, omvandla det diagnoser och sätta in mediciner.

– Den gamla goda läkekonsten handlade ju om att doktorn lärde känna sin patient och då kunde man också på ett helt annat sätt skapa ett samarbete så att patienten fick en aktiv roll.

Att det i dagens vårdsystem inte finns möjlighet att lära känna sin patient kan troligtvis vara boven i dramat när det gäller vårt vanligaste klagomål på vården.

– Ett av de vanligaste klagomålen på vården är ju vad de kallar dåligt bemötande, ”läkaren lyssnade inte, läkaren såg mig inte, läkaren förstod mig inte”. Jag tror det ligger jättemycket i det. Man blir inte sedd. I synnerhet inte om man är krånglig och komplicerad.

Lyssna på hela avsnittet här

Utforska Wellness