Storstadsbor dricker mer än de på landet

Stor undersökning om alkoholvanor – stämmer det in på dig?

Publisert:

Storstadsbor tar ett glas vin till maten medan de på landet dricker flera glas hemma i soffan. Eller?

Nej, faktiskt inte alls.

Fördomar om alkohol och vem som dricker mest finns det gott om. Nu finns det dessutom en hel del svar.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har sedan 2004 samlat in självrapporter om alkoholkonsumtion och resultatet visar en hel rad överraskande slutsatser. Bland annat att vår årskonsumtion av alkohol faktiskt minskat med en fjärdedel mellan 2004 och 2021.

– Framför allt är det männens konsumtion som har sjunkit. Trots detta dricker män fortfarande nästan dubbelt så stora volymer som kvinnor, hela 87 procent mer, säger Ulf Guttormsson som är rapportförfattare vid CAN i ett pressmeddelande.

Att yngre generationer dricker mindre är något man talat om länge och det märks även i rapporten där det syns tydliga minskningar av konsumtion i åldrarna 17–29 och 30– 49. Samtidigt har konsumtionen ökat med omkring 25 procent bland personer 65–84 år.

Högutbildade dricker mer

En annan faktor som spelar in är geografi. Studien visar nämligen att alkoholvanorna är signifikant mindre omfattande i mindre städer och tätorter. Boende i storstadskommuner har fler högkonsumenter och dricker mer per vecka.

Utbildning är ett annat område man har tittat på närmare på.

– Vi ser en större andel som druckit alkohol den senaste veckan bland personer med eftergymnasial utbildning i jämförelse med de som har förgymnasial respektive gymnasial utbildning, säger Ulf Guttormsson.

Även bakgrund spelar roll för alkoholvanor och här såg man att de med utländsk bakgrund dricker mindre än de med svenska bakgrund.

Annons

Bästa pris på vitaminer & mineraler

Utforska Wellness

Om skribenten

  • Rebecka WållgrenRebecka Wållgren är reporter och redaktör för Aftonbladet Wellness sedan februari 2021. Rebecka började på Aftonbladet 2013 och arbetade redan då på Wellness. Hon har även varit på Viktklubb, Wendela och The You Way. Sedan tog hon en sväng till Bonnier Magazines & Brands där hon var webbredaktör för Lantliv och Sköna hem. Utbildning: Rebecka har gått journalistprogrammet vid Göteborgs universitet. Tidigare har hon även studerat Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.