”Abortmotståndet hotar kvinnors hälsa”

 • Jessica Holm
Publisert:

Abortfrågan är mer aktuell än någonsin. Rätten till fri abort är något som vi i Sverige i dag tar för självklart. Men i USA intar allt fler delstater en mer restriktiv inställning mot aborträtten. Något som kan ge konsekvenser även för oss i Sverige.

Den svenska abortlagen trädde i kraft 1974. Den gav kvinnor rätten att själva bestämma om de vill avbryta en graviditet under de arton första veckorna. Sedan lagen infördes har antalet aborter i Sverige legat stilla på en relativt jämn nivå där man pratar om en siffra på cirka 35 000 aborter per år. Men tack vare abortlagen har aborterna i Sverige successivt blivit både mer effektiva och säkra, men även mer accepterade och lättillgängliga.

– Stigma kring aborter är livsfarligt och ett stort hot mot kvinnors hälsa. I de länder som har de mest restriktiva lagarna, som till exempel Polen, finns det ett väldigt uttalat stigma som får kvinnor att i stället utföra osäkra aborter, säger Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet, överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset samt chef för WHO:s samarbetscenter för reproduktiv hälsa.

USA har setts som föredöme

Kristina beskriver abortmotståndet i världen som absurt, ologiskt och att det handlar om att försöka ta makt över och kontrollera kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp. 

– Det absurda är att det finns bevis på att det inte går att minska antalet aborter genom att göra abortlagar mer restriktiva eller försöka undanhålla kvinnors möjlighet till abort. Det enda som händer är att kvinnorna gör abort ändå, med osäkra metoder. Det enda sättet att minska komplikationer och dödlighet är att öka tillgängligheten till säkra metoder och ge tillgång till fungerande preventivmedel, säger Kristina Gemzell Danielsson.

På senare tid har något hänt som får många att höja på ögonbrynen. Nämligen att allt fler delstater i USA intar en allt mer restriktiv hållning mot fri abort. Det stora och inflytelserika landet USA, som har haft fri abort i nästan 50 år och har setts som ett föredöme inför resten av världen. Till exempel har många latinamerikanska länder, som Argentina, Mexiko och Colombia följt med i USA:s fotspår och liberaliserat sina abortlagar. 

– Anti-abortlobbyn tar mark och tar till mer och mer extrema metoder för att vinna sympatier. Exempelvis har de redan lyckats hålla utbildningar för barnmorskor här i Sverige med syfte att påverka dem att säga nej till att utföra aborter. Detta är dock tack och lov inget vi accepterar. Är du barnmorska ingår det i dina arbetsuppgifter att arbeta med abortbehandlingar, förklarar Kristina.

Kan få konsekvenser globalt

Att USA blivit allt mer konservativt i frågan och att vissa delstater dessutom lyckats få igenom lagar som inskränker aborträtten beror delvis på att anti-abortlobbyn stöttat motståndet ekonomiskt. Men också att Donald Trump, under sin tid vid makten, utsåg inte mindre än tre domare till Högsta domstolen. Något som i dag innebär att sex av domstolens nio domare är konservativa, vilket möjliggjort det skifte i abortfrågan som USA nu verkar stå inför.

Under 2021 införde Texas en lag som förbjuder aborter från det ögonblick ett hjärtslag kan upptäckas på ett ultraljud och i år deklarerade delstaten Oklahoma att abort är förbjudet från vecka sex om inte kvinnans liv är i fara. Enligt ett topphemligt dokument, som läckt ut i media, planerar domarna i Högsta domstolen dessutom att riva upp hela den allmänna rätten till abort i USA och upphäva den kända domen från 1973 som går under namnet ”Roe mot Wade”. En dom som i nära 50 år gett amerikanska kvinnor rätt till abort enligt grundlagen. Om det läckta förslaget blir verklighet, blir det upp till varje delstat att bestämma om abort ska vara tillåtet eller inte.

– Om de beslutar sig för att riva upp domen kommer det att få konsekvenser globalt och till och med för oss här i Sverige. Andra länder som börjat ta steg mot en mer fri syn på aborter kan börja tveka och bromsa sin utveckling. Och utvecklingsländer kanske inte vågar liberalisera sina abortlagar av rädsla för USA ska dra tillbaka sitt ekonomiska stöd, säger Kristina. 

Hon påtalar dock att den svenska hållningen är stark och att det för oss inte kommer innebära någon drastisk förändring. Dock finns det alltid en risk, om en konservativ våg av abortmotstånd sveper över världen, att det spiller över och gör att även de krafter som vill begränsa kvinnors aborträtt i Sverige får styrka.

– Det gäller att aldrig ta något helt för givet. Det kommer alltid finnas bakåtsträvare som vill begränsa kvinnans rätt till sin egen kropp och knuffa tillbaka henne till en roll som gynnar den patriarkaliska maktstrukturen. 

Viktigare än någonsin

Världsläget gör att Kristina känner att hennes och kollegornas forskning kring aborter är viktigare än någonsin. 

– Att ett prestigefyllt universitet som Karolinska Institutet forskar kring abort visar att det är en viktig medicinsk fråga och att det finns ett akademiskt intresse för den.

Osäkra aborter är en av de största dödsorsakerna bland kvinnor globalt sett och varje år genomgår drygt 21 miljoner kvinnor i världen osäkra aborter. När Sverige i början av 1990-talet införde så kallad medicinsk abort, som inte innebär något kirurgiskt ingrepp, var det ett stort framsteg för att göra aborter både säkrare och effektivare. 

– Den medicinska abortmetoden har också gjort att aborter utförs tidigare, vilket alltid är säkrare än om den utförs senare i graviditeten. Det har med andra ord spelat en avgörande roll för kvinnors hälsa, både i Sverige och globalt, säger Kristina.
Forskargruppen jobbar löpande med att förenkla den medicinska behandlingen. Nu tittar de bland annat på om kvinnorna som väljer att göra abort ska kunna utföra hela processen i hemmet. 

– Just nu finns en lag som innebär att den gravida måste komma in och svälja den första tabletten på ett sjukhus. Vilket egentligen inte är nödvändigt alls. Det finns inga risker med att utföra en medicinsk abort hemma, eftersom det inte behövs någon medicinsk kontroll överhuvudtaget. Allt som förenklar och underlättar kommer bara göra att vi förbättrar kvinnors förutsättningar. Både svensk och internationell forskning visar att abortbehandlingen ses som en nödvändighet och upplevs som en lättnad av majoriteten av kvinnorna som genomgår den, avslutar Kristina.

ANNONS

Hur mår du på insidan? Gör en hälsokontroll via blodprov och få många svar.

Werlabs (Extern länk)

Redaktionens val

 1. UNDERLIV

  Då behöver du söka vård för dina flytningar

 2. MENTAL HÄLSA

  ”Jag utgår ifrån att jag har rätt och alla andra har fel”

 3. HÄLSA

  ”Under graviditeten kände jag rakt igenom hat mot min man”

Utforska Wellness

Om skribenten

 • Jessica Holm